PRIMARIA COMUNEI ANDRID

Judetul Satu Mare

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiectiile cu privire la legalitate, efectuate în scris