ANUNTURI DE ACHIZITIEAnunt Modernizare strazi in comuna Andrid Detalii
Lista de cantitati de lucrari pentru Modernizare strazile Pirului, Cartierul Romilor si Foglar Detalii
Parte desenata 08.2019 Detalii
Parte scrisa 08.2019 Detalii
Solicitare oferta pret pentru evaluarea patrimoniului public al UAT Andrid Detalii
Anunt - Contract de executie lucrari pentru realizare obiectiv de investitie "Reabilitare si dotare dispensar medical, loc. Andrid, jud. Satu Mare" Detalii
Solicitare oferta dirigentie santier pentru obiectivul Reabilitare si dotare dispensar medical Detalii
Lista cantitati de lucrari Detalii Extindere de canalizare ape uzate menajera in loc. Andrid
Lucrari de intretinere drumuri in comuna Andrid, judetul Satu mare Detalii Dosar Rapoarte
Anunt privind organizarea licitatiei cu strigare pentru inchirierea unor suprafete de pajisti permanente care apartin domeniului privat al comunei Andrid Detalii
Anunt privind organizarea licitatiei cu strigare pentru inchirierea unor suprafete de 60 mp. de teren care apartin domeniului privat al comunei Andrid Detalii