EVENIMENTE

R O M  A N I A
JUDETUL SATU MARE
COMUNA ANDRID
P R I M A R


                                                                                  A N U N T


      Comuna Andrid, jud. Satu Mare, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare drumuri agricole de exploatatie" in comuna Andrid.

      Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 8/B si la sediul titularului, in zilele de luni-vineri intre orele 8-14.

      Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Muncii Satu Mare. 

----------R O M  A N I A

JUDETUL SATU MARE
COMUNA ANDRID
P R I M A R
                                                        ANUNT PUBLIC

Privind initierea proiectului de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.


Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

Termenul limita pentru depunerea propunerilor, sugestiilor, opiniilor: 11.02.2011, orele 10,00.

Modalitatea si locul de transmitere a propunerilor, sugestiilor, opiniilor: in scris la sediul Primariei Comunei ANDRID, Str. Principala nr. 508, Fax 0261-820492, E-mail: primariaandrid@yahoo.com.

----------R O M  A N I A
JUDETUL SATU MARE
COMUNA ANDRID
P R I M A R
                                                        ANUNT PUBLIC

Privind initierea proiectului de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

 

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

Termenul limita pentru depunerea propunerilor ,sugestiilor,opiniilor : 11.03.2010,orele16,00.

Modalitatea si locul de transmitere a propunerilor ,sugestiilor ,opiniilor: in scris la sediul Primariei com.ANDRID,str.Principala nr.508,nr.de fax 0261-820492, e-mail primariaandrid@yahoo.com.

----------