BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Bugetul pe anul 2007 -
» Proiect de buget - pe anul 2010.
» Proiect de hotarare buget - pe anul 2010.
» Anunt public - Privind initierea proiectului de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.
» Hotarare privind aprobarea proiectului de buget - pe anul 2011
» Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale - pe anul 2011
» Formulare bugete locale - pentru anul 2011
» Bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Andrid, jud. Satu Mare - pe anul 2011
» HCL Nr.19/2011 privind aprobarea executiei bugetare - pe anul 2010
» HCL Nr.23/2011 privind aprobarea executiei bugetare - pe trimestrul I anul 2011
» Executia bugetara - pe trim. IV anul 2011
» HCL nr 13 din 2013 - privind aprobarea executiei bugetare pe trim I 2013
» HCL nr 14 din 2013 - privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2013
» HCL nr 22 din 2013 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2013
» HCL nr 26 din 2013 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2013
» HCL nr 28 din 2013 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2013
» HCL nr 31 din 2013 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2013
» HCL nr 34 - privind aprobarea executie bugetare pe trim III 2013
» HCL nr 38 din 2013 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2013
» HCL nr 40 din 2013 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2013
» Anunt public - privind initierea proiectului de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014
» Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de buget - pe anul 2014
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» HCL nr. 1/2014 - privind aprobarea utilizarii sumei de 143.404,80 lei din excedent
» HCL nr. 2/2014 - privind aprobarea executiei bugetare pe trim.IV-2013
» HCL nr. 8/2014 - privind aprobarea proiectului de buget
» HCL nr. 14/2014 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2014
» HCL nr. 15/2014 - Privind aprobarea executiei bugetare ep trimestrul I, anul 2014
» HCL nr. 18/2014 - privind rectificarea proiectului de buget pe 2014
» HCl nr. 19/2014 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2014
» HCL nr. 21/2014 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2014
» HCL nr. 22/2014 - privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II - anul 2014
» HCL nr. 27/2014 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2014
» HCL nr. 28/2014 - Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III - anul 2014
» HCL nr. 33/2014 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2014
» HCL nr. 38/2014 - privind rectificare proiectului de buget pe anul 2014
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» Programul anual al achizitiilor publice -
» -
» -
» HCL nr. 1/2015 - privind aprobarea utilizarii suei de 260101.52 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2014
» HCL nr. 2/2015 - privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV - anul 2014
» -
» -
» -
» -
» -
» HCL nr. 8/13.02.2015 - privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2015
» HCL nr. 31/20.11.2015 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2015
» HCL nr. 35/11.12.2015 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2015
» -
» -
» -
» Anunt public - privind initierea proiectului de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
» -
» HCL nr.36 din 2015 privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2015 -
» -
» HCL nr.1/2016 - privind aprobarea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local in suma de 114.987,23 lei
» -
» HCL nr. 3/2016 - privind aprobarea executiei bugetare, trimestrul IV 2015
» -
» HCL nr. 9/2016 - privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2016
» -
» Buget geneal - pe anul 2016
» Bilant - la data de 30.06.2016
» HCL nr. 26/2016 - privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II - anul 2016
» Bilant - la data de 31.12.2015
» Buget general centralizat al U.A.T. - pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018
» HCl nr. 17/2016 - privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I anul 2016
» Anexa - la HCl nr. 17/2016
» HCL nr. 16/2016 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2016
» Anexa - la HCL nr. 16/2016
» HCL nr. 10/2016 - privind aprobarea utilizarii sumei de 350.000 lei din excendentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015
» HCL nr. 31/2016 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2016
» Anexa - la HCL nr. 31/2016
» HCL nr. 34/2016 - privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III anul 2016
» Anexa - la HCL nr. 34/2016
» HCL nr. 35/2016 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2016
» Anexa - la HCL nr. 35/2016
» HCL nr. 45/2016 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2016
» Anexa - la HCL nr. 45/2016
» HCL nr. 48/2016 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2016
» Anexa - la HCL nr. 48/2016
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» Bilant - la data de 30.09.2016
» Bilant - la data de 31.12.2016
» Anunt public - privind initierea proiectului de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
» Proiectul de buget - pe anul 2017
» Buget general - pe anul 2017
» Hotararea nr. 2 - privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV
» Anexa la Hotararea nr. 2 - privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV
» HCL nr. 21 - privind aprobarea proiectului de buget pe 2017
» HCL nr. 26/2017 - privind rectificarea de buget pe anul 2017
» HCL nr. 30/2017 - privind aprobarea utilizarii sumei de 745.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2016
» HCL nr. 31/2017 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2017
» HCL nr. 33/2017 - privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II, anul 2017
» HCL nr. 36/2017 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2017
» HCL nr. 39/2017 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2017
» HCL nr. 45/2017 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2017
» HCL nr. 46/2017 - privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III, anul 2017
» HCL nr. 50/2017 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2017
» HCL nr. 52/19.12.2017 - privind rectificarea proiectului de buget pe anul 2017
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» HCL nr.4 din 2018 - privind aprobarea execuČ›iei bugetare pe trimestrul IV anul 2017
» Indicatori cu privire la executia bugetelor locale la finele anului 2017 -
» Indicatori cu privire la executia bugetelor locale la finalul trim. II an 2018 -
» Hotararea nr. 25/2019 - privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2019
» Bilant - la data de 31.03.2019
» Bilant - la data de 31.12.2018
» Buget general anul 2019 - cu estimari pe anii 2020-2022
» Anunt initiere proiect de buget - 2023 -
» Anunt public proiect de buget 2024 -
» PROIECT BUGET 2024 -