RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (www.adobe.com)

» Raportul de activitate a Primarului com. Andrid - pe anul 2009
» Raportul de activitate a Primarului com. Andrid - pe anul 2010
» Raportul de activitate a Primarului com. Andrid - pe anul 2011
» -
» Raportul de activitate a Primarului com. Andrid - 2012
» -
» Raportul de activitate a Primarului com. Andrid - pe anul 2013
» Raportul de activitate a Primarului comunei Andrid - pe anul 2014
» -
» Raportul Primarului comunei Andrid - privind activiatea pe anul 2015
» Raportul primarului comunei Andrid - privind situatia gestionarii patrimoniului din domeniul public si privat al comunei Andrid, judetul Satu Mare, pe anul 2015
» -
» -
» Raportul Primarului Comunei Andrid - privind activitatea pe anul 2016
» Raportul Primarului comunei Andrid - privind activitatea pe anul 2017
» Raportul Primarului comunei Andrid - privind situatia gestionarii patrimoniului pe anul 2017
» Raportul Primarului comunei Andrid - privind starea economica sociala si de mediu pe anul 2017